НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
     
  Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

 
 
 
     
 

Проектът е известен накратко като ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“.
Дуалното образование се въвежда в България в рамките на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Основна цел на проекта: подобряването на качеството на професионалното образование и улесняване прехода от образователните институции към работното място.
Специфични цели: Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда, активно включване на бизнеса при разработването на програми за теоретично и практическо обучение по професии и специалности от професии, подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
Училището се включи в проекта ДОМИНО от тази учебна година. В дуалните паралелки се записаха 48 ученици от 8 и 9 клас. Те ще се обучават по професията Техник-технолог в дървообработването, специалност Мебелно производство.
Партньори на гимназията по проекта са фирмите:„Стилекс-Е“ – ЕООД, „Мебели Нимфа“ ЕООД , „Ян-ди стил“ ООД, "РУДИ АН" ЕООД, „Кателиеви МК“ ООД, „ДЕСПАС” ООД, ”М Корект” ООД , ЕТ “Комфорт-Н- Марин Калчев”, „Мебелни къщи Ралица“ АД, „Формика груп” ООД.

 
 
 

Една ползотворна среща

Учениците от 8 клас, специалност „Мебелно производство“, участващи в проект ДОМИНО, заедно със своите преподаватели, бяха поканени на презентация на нови машини и технологии във фирма „Корект стил“, партньор по проекта. Запознаха се с технологичния процес, с машина за разкрой на кашони и робота KUKA. С изключителен интерес наблюдаваха и слушаха обясненията на специалистите. Някои от тях имаха възможността да изработят сами опаковки. Обучаемите споделиха, че с нетърпение очакват момента, в който ще започнат провеждането на часовете по учебна практика в реална работна среда.