НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
     
  Обществен съвет 2019 - 2020 учебна година  
 

Протокол № 4 от 29.04.2020г. от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Разпределение на за изразходването на средства от преходен остатък от 2019 година

 
 
 
 

Бюджет на дейност 3/01/326 Професионални гимназии ПГГСД "Николай Хайтов" - Варна по бюджета на Община Варна за 2020 година

 
 
 
 

Отчет за извършените разходи към 31.03.2020г.

 
 
 
 

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявеното извънредно положение,
Имам удоволствието да Ви поканя на on-line заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:
1.Представяне на бюджет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за 2020г. за становище.
2.Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2019г.
3. Отчет за извършените разходи към 31.03.2020г. 
За запознаване с обявения дневен ред и разглеждане на настоящите документи, същите съм приложила в прикачени файлове.
Във връзка с гореизложеното, моля след запознаване с приложените документи, да ми върнете с обратен e-mail Вашето становище, мнение или позиция, за да изготвим протокол, който ще Ви бъде предоставен за запознаване.

С уважение,
Диана Иванова
Председател на ОБ Съвет 
ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна 

 
 
 
 

Протокол № 3 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 15.01.2020г.

 
 
 
 

На 15.01.2020г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на приетия на заседание на ПС училищен план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2020/2021г.
 2. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
 3. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 2 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 9.10.2019г.

 
 
 
 

На 9.10.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
 2. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 1 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 29.08.2019г.

 
 
 
 

На 29.08.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на нови членове в Обществен съвет, избор на председател и избор на представител за участие в педагогически съвети.
 2. Обсъждане на програми за превенция на ранно напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.
 3. Съгласуване на училищния учебен план.
 4. Обсъждане на Етичния кодекс на училищната общност.
 5. Съобщения.
 
     
  Обществен съвет 2018 - 2019 учебна година  
 

Годишен отчет за дейността на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 4 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 23.07.2019г.

 
 
 
 

На 23.07.2019г. от 18.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна при следния дневен ред:

1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
2. Обсъждане дейността на обществения съвет за учебната 2018-2019г.
3. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2019-2020г.
4. Съобщения.

 
 
 
 

Протокол № 3 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 23.04.2019г.

 
 
 
 

На 23.04.2019г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

 1. Представяне на проекта на бюджет на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2019/2020г. за становище.
 2. Становище от ОС за разпределението на бюджета по дейности и размери на капиталовите разходи, както и отчета за изпълнението му.
 3. Съгласуване на разпределението на средства от предходния остатък от бюджет 2018г.
 4. Представяне на формираните клубове за занимания по интереси.
 5. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала по икономика 10 клас и предприемачество 8 клас
 6. Съобщения.
 
 
 
 

Протокол № 2 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 11.01.2019г.

 
 
 
 

Становище от обществения съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" град Варна във връзка с подкрепа предстоящия прием на ученици в ПГГСД "Н. Хайтов" за 2019/2020г.

 
 
 
 

На 11.01.2019г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:
1.Представяне на приетия на заседание на ПС училищен план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2019/2020г.
2.Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
3.Съобщения.

 
 
 
 

Протокол № 1 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 5.11.2018г.

 
 
 
 

На 5.11.2018г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
2. Съобщения.

 
     
 

Обществен съвет 2017 - 2018 учебна година

 
 

Годишен отчет за дейността на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 4 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 23.08.2018г.

 
 
 
 

На 23.08.2018г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
2. Обсъждане дейността на обществения съвет за учебната 2017-2018г.
3. Съгласуване на направения от педагогическите специалисти избор на учебници и учебни помагала за учебната 2018-2019г.
4. Избор на родители за нови членове в Обществен съвет и представител за участие в педагогически съвети.
5. Съобщения.

 
 
 
 

Протокол № 3 от преведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 28.03.2018г.

 
 
 
 

На 28.03.2018г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

1. Представяне на проекта на бюджет на гимназията за становище.
2. Становище от ОС за разпределението на бюджета по дейности и размери на капиталовите разходи, както и отчета за изпълнението му.
3. Съгласуване на разпределението на средства от преходния остатък  от бюджет 2017г. на ПГГСД „Н. Хайтов”.
4. Определяне на вид и размер на подаръците, които педагогическите специалисти е допустимо да приемат по повод честване на празници.
5. Съобщения.

 
 
 
 

Протокол № 2 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 25.01.2018г.

 
 
 
 

На 25.01.2018г. от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна при следния дневен ред:

1. Представяне на училищния план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна за учебната 2018/2019г.
2. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
3. Съобщения.

С уважение,
инж. Мария Георгиева

 
 
 
 

Протокол № 1 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 2.11.2017г.

 
 
 
 

На 02.11.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
Дневен ред:
1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на гимназията.
2. Съобщения.

С уважение,
инж. Мария Георгиева

 
     
  Обществен съвет 2016 - 2017 учебна година  
 

Годишен отчет за дейността на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 6 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

На 01.09.2017 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
Дневен ред:
1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018г.

С уважение,
инж. Мария Георгиева
Директор на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 5 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 

 
 

На 30.08.2017 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
Дневен ред:
1. Съгласуване на избора от учители на учебници и учебни помагала за учебната 2017-2018г.
2. Избор на родители за членове в съвет „Твоят час“
3. Предложения за изменения и допълнения на Етичен кодекс на гимназията.

С уважение,
инж. Мария Георгиева
Директор на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" на 26.07.2017г.

 
 

 
 

На 26.07.2017 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
Дневен ред:
1. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение  бюджета на гимназията.
2. Обсъждане на дейността на обществения съвет за учебната 2016/2017г.
3. Съобщения.

С уважение,
инж. Мария Георгиева
Директор на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 4 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

На 10.05.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
Дневен ред:
1. Обсъждане на политики и мерки за подобряване качеството на образователни процес и начини за повишаване мотивацията на учениците за учебен процес;
2. Съгласуване на разпределението на средствата от преходния остатък от бюджет 2016г. на ПГГСД „Н. Хайтов”.
3. Представяне на тримесечен отчет за изпълнение бюджета на училището.
4. Определяне на представител на Об. Съвет за участие в заседания на ПС.

С уважение,
инж. Мария Георгиева
Директор на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол № 3 от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

На 01.02.2017 г. от 18.00 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет при ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
Дневен ред:
1. Представяне на училищния план-прием на ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна.
2. Представяне на проекта на бюджет на гимназията.

С уважение,
инж. Мария Георгиева
Директор на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол от проведено заседание на членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов".

 
 
 
 

Във връзка с новия закон за предучилищно и училищно образование, правилника за създаване на  устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата имам удоволствието да Ви поканя на първото за учебната 2016/2017г. заседание на Обществения съвет
на 30.11.2016 г. – ПГГСД ”Николай Хайтов” от 18.00 часа

инж. Мария Георгиева
Директор на ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Декларации от членовете на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна:

Зорница Ангелова Тодорова

Миглена Желязкова Желязкова

Галина Димитрова Янчева

Антоанета Стоянова Димова

Атанас Илиев Атанасов

 
 
 
 

Заповед № РД-08-413, 7.11.2016 г. за определяне на длъжностно лице, което да подпомага административната и техническа работа на Обществен съвет при ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна

 
 
 
 

Заповед № РД-08-412, 7.11.2016 г. за определяне на състав на Обществен съвет към ПГГСД "Николай Хайтов"

 
 
 
 

Протокол от проведено събрание на родителите от ПГГСД "Николай Хайтов" за изграждане на Обществен съвет за подпомагане развитието на гимназията с представители на родителите, финансовия орган и представител на работодателите.