НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Озеленяване и цветарство  

Професия: Работник в озеленяването
Специалност:
Озеленяване и цветарство

 
 
 
 
 
sop
  За деца със специални образователни потребности  
       
    Степен на професионална квалификация: първа  
     
    Срок на обучение: 2 години  
     
   

Обучението включва предмети по общообразователна подготовка и специални предмети, свързани с професията. В часовете по учебна практика извършват практически задачи, свързани с парковото строителство, поддържането на тревни площи и размножаването на цветя и храст. Учениците придобиват умения и знания, които им позволяват бързо и успешно да се адаптират към реална бизнес среда.