НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Реставрация на стилни мебели и дограма  
Професия: Техник-технолог в дървообработването
Специалност:
Реставрация на стилни мебели и дограма
 
 
   
 
rsmd
  Степен на професионална квалификация: трета  
     
    Срок на обучение: 5 години с разширено изучаване на английски език  
     
   

Подготвят се специалисти в областта на поддържането и реставрацията на мебели, дърворезби и дограма на основата на добра професионална подготовка по проектиране, конструиране и производство на мебели, врати и прозорци дърворезбарство, тапицерство и стругарство. Завършилите тази специалност могат да прилагат различни методи за защита на дървени изделия от вредители и вредни външни влияния. Да работят като технолози в мебелни фирми и във фирми и учреждения, занимаващи се с реставрация на мебели, дърворезба и дограма. Да са технически изпълнители при изработване на конструкторска и технологична документация на мебели и дограма.