НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Производство на тапицирани изделия   Професия: Оператор в дървообработването
Специалност:
Производство на тапицирани изделия - дуално обучение
 
 
 
 
   
 
pti
  Степен на професионална квалификация: втора  
             
    Срок на обучение: 5 години  
             
    Изучават се дисциплини, базови в усвояването на производството на тапицирани мебели, материали, машини и технологии, както и конструиране и проектиране  на мебели и интериор за жилищни и обществени сгради. Обучението включва и редица икономически дисциплини, създаващи умения за създаване на малко или средно предприятие. Завършилият тази специалност може да работи във фирми за производство и ремонт на тапицирани мебели; в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.