НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Производство на мебели   Професия: Оператор в дървообработването
Специалност:
Производство на мебели
 
 
 
 
 
pm
  Степен на професионална квалификация: втора  
     
    Срок на обучение: 4 години  
     
   

Изучават се дисциплини, базови  в  усвояването на производството на мебели, материали, машини и технологии, както и конструиране и проектиране  на мебели и интериор за жилищни и обществени сгради. Обучението включва и редица икономически дисциплини, създаващи умения за създаване на малко или средно предприятие. Завършилият тази специалност може да работи във фирми за производство и ремонт на мебели; в мебелни магазини.