НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Мебелно производство  

Професия: Организатор в дървообработването и производството на мебели
Специалност:
Мебелно производство

 
 
   
 
mp
  Степен на професионална квалификация: трета  
     
    Срок на обучение: 5 години с интензивно изучаване на английски език  
     
   

Завършилият тази специалност притежава следните професионални компетенции: мениджмънт на мебелното производство; производство на мебелно обзавеждане за дома, офиса, хотели или заведения; външна реклама и реклама като цяло;управление на качеството, маркетинга, продажбите и планиране на ресурсите. Обучението включва и редица икономически дисциплини, създаващи умения за създаване на малко или средно предприятие.