НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Дърворезбарство   Професия: Дърворезбар
Специалност:
Дърворезбарство
 
 
 
 
 
d
  Степен на професионална квалификация: втора  
     
    Срок на обучение: 4 години  
     
   

Специалността е свързана с проектирането и изработването на различни видове дърворезби, служещи за украса на мебели или самостоятелни произведения-дървопластики, сувенири и елементи от интериора с художествена стойност. Завършилият тази специалност може да работи като дърворезбар в мебелни фирми; реставратор на църкви и сгради с архитектурна стойност; реставратор на обекти с дърворезба; проектант и изпълнител на дърворезби.