НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Новини
2019 - 2020 учебна година
           
 
 
 
   
 

Светът на гората

Гората е едно от най-привлекателните места за човека. Тя винаги е съществувала в неговия живот. Още в детските си години, той е запленен от приказките, в които тя навсякъде присъства с нейните герои и обитатели – с реалното и фантастичното. Тя приютява животни и птици. В нея бълбукат бистри ручеи и поточета. Има ширнали се пъстроцветни слънчеви поляни с дъхави цветя и треви. Тя  е гъста, непрогледна, тайнствена и страховита; или привлекателна, очарователна и обаятелна. Във всички варианти гората е приказно красива. В нея човек намира спокойствие, утеха и закрила. Заредена с огромна енергия, изпълнена с очарование и магнетизъм, тя носи покой и вдъхновение на нейните обитатели и посетители.
Човекът винаги е изпитвал дълбоко преклонение и привързаност към гората. Попаднал в нея, той чувства свежестта, прохладата, силата ù. Сред дървета, гъби, цветя, храсти, папрати и треви, той се удивлява на птичия хор, на тук – там срещнатите диви животни. Затова трябва да я обича, да се грижи за нея и да я пази.
Природата се е развивала хиляди години и гората е една от най-съществените ù творения. Тя влиза в сложна връзка с околната среда, с водата, с почвата, животните. Намира се винаги в едно непрекъснато движение, развитие и динамика, определящи състоянието на природата.
Без гората няма въздух, няма вода, няма живот.
Гората е вдъхновявала много поети, писатели, композитори, художници, творци на изкуството, които са сътворили своите творби под нейното влияние. Гората намира централно място и е възпята в народното творчество. С много любов тя е наричана „майка-закрилница, майка-кърмилница“.
Всяка година, първата пълна седмица на месец април е посветена на седмицата на гората. Това събитие, специално посветено на неделимостта ни от природата е отбелязано за първи път през 1925 година под името „Празник на залесяването“. Това говори за цивилизоваността и културния напредък на българското общество, както и за прозорливостта и далновидността на предците ни.
Много са дейците, посветили живота си на гората, но в случая един ще споменем – Николай Хайтов – инженер-лесовъд, писател, общественик, патрон на нашето училище.
За света на гората и обаянието ù ще срещнете навсякъде в неговото творчество.
Най-показателни са книгите „Шумки от габър“ и „Диви разкази“.
„... Горски свят на вълшебства и загадки, препълнен с музика и аромати, където философията е написана  върху дървени скрижали със сиглите на  короядите и подписа с ноктите на вятъра.
... тоя свят, населен с безсловесни и със сенки,
окъпан в багри, залюлян в кръговрата на вселената, 
той самият - една вселена, който ни дарява с очарование, вдъхновения и красоти. 
Светът на дивата, на дивната гора!“.


 
 
 
 

142 години свободна България

На 02.03.2020 г.в ПГГСД „Николай Хайтов” се проведе открит урок по история на тема „Трети март”. Урокът беше изнесен от НД ”Традиция” - Осми Пехотен Приморски Полк – Варна. Присъстваха ученици от 8-ми до 12-ти клас, които активно вземаха участие по време на урока. С интерес задаваха въпроси и отговаряха. След приключване на мероприятието всички имаха възможност да се снимат с участниците, както и да се докоснат до оръжия и униформи характерни за периода.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открит урок по Биология и здравно образование: "Оказване на първа долекарска помощ при травми и наранявания на опорно-двигателната система"

Открит урок по Биология и здравно образование под ръководството на Илиян Дочков с ученици от 8 клас се проведе в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна. Тема на урока беше "Оказване на първа долекарска помощ при травми и наранявания на опорно-двигателната система"! Гости на урока бяха представители от МБЧК, ученици от 10 клас в Средно училище с езиково обучение "Александър Сергеевич Пушкин" гр. Варна, както и педагогически специалисти на гимназията. 

 
 
 
 
 
 

Интерактивен урок по български език и литература на тема „Функционалната грамотност на учениците“

Интерактивен урок по български език и литература на тема „Функционалната грамотност на учениците“ представи на своите колеги г-жа Татяна Добринова, заедно с  ученици от 8в клас. Ролева игра, работа в екип, състезание за бърз отговор, съчетани с презентация, таблици, постер, се откроиха в часа. Акцентът беше поставен върху  работа с базисен текст от делничната практика на тема „Технологичните добавки в храните и рисковете, които те пораждат“. Присъстващите в часа се запознаха с доктор Здравков,  асистент по здравословно хранене, както и с бате Митко, който пожела на всички: „Бъдете здрави!“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необикновена среща с математиката

14 февруари е дата, събрала два празника – на виното и любовта. В ПГГСД“Николай Хайтов“ имаме още един повод за празнуване и удовлетворение.  Това е една необикновена среща на десетокласниците от специалност „Мебелно производство“, дуално образование, с обичайно трудната  математика. Това се случи по време на открития иновативен урок, проведен от дългогодишната учителка г-жа Емилия Кожухарова, на тема „Тригонометричните функции синус, косинус, тангенс и котангенс на ъгли в интервала /нула градуса към 180 градуса/“. Като основен метод на работа   в часа се открои груповата работа върху поставените задачи. В края на часа всички са удовлетворени от получените математически знания и самостоятелно изведените свойства на тригонометричните функции. Похвала за бъдещите мебелисти!
Благодарности към г-жа Кожухарова за показания професионализъм!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Моята България“ – рецитал, посветен на националния празник 3-ти март!

Учениците от 11б клас в ПГГСД“Николай Хайтов“ бяха домакини на проведения общоучилищен рецитал в навечерието на националния празник на България - Трети март. Участниците бяха ученици от осми до дванадесети клас. Те специално научиха и представиха творби на майсторите на словото – Христо Ботев и Иван Вазов, както и от съвременни автори.
Техните учители по български език и литература Донка Петрова, Емилия Симеонова, Жасмина Жекова и Татяна Добринова ги поощриха и им се насладиха.
Всички рецитатори ще получат заслужени грамоти.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национална седмица на четенето и в ПГГСД “Николай Хайтов“
20.12.2019

„Няма нищо по-висше от четенето. Книгите са главният източник на удоволствие и вдъхновение, по-важни са от театъра, киното или изобразителното изкуство.“ – казва великият актьор, звезда на световното кино - Джон Малкович. „Трябва да четем, ако искаме душите ни да израстват.” -  ни съветва Хенри Милър, а Марсел Пруст ни уверява: „Вероятно най-пълноценните дни от детството са тези, прекарани с любима книга.”
„Четенето на книги провокира критичното мислене на учениците, помага им да изградят умения, които ще са им полезни един ден като самостоятелни хора“.Това заявява заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на Националната седмица на четенето в Кърджали.
Базовата грамотност е важна, но четенето помага за развиване на функционалната грамотност. Да провокираш учениците да мислят е най-важното в класната стая и в училище, посочва заместник-министърът.
Институтът за българки език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките е традиционен партньор в провеждането на Седмицата, като тази година той се включва с езикови задачи „Опознай българския език!“ (http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/). Задачите са организирани като игри в интернет Целта е да провокират интереса на българските ученици към четенето, българската граматика и лексика, като едновременно с това насърчават любопитството и стремежа към придобиване на нови знания.
Тази година МОН съвместно с електронната платформа „Книговище“ организира национално състезание за четене с разбиране и за създаване на дигитално съдържание. При учениците в гимназиален етап състезанието е под формата на подготовка на въпросници към желани от тях книги, които не присъстват в каталога на „Книговище“.
Ние се включихме в Националната седмица на четенето с изява, проведена на 10 декември в гимназията, подготвена от учителите по БЕЛ Кремена Шопова, Донка Петрова, Жасмина Жекова, Татяна Добринова,  Емилия Симеонова и библиотекаря Калинка Петрова. Участваха ученици от 11в, 10в и 8в клас със специалност „Горско и ловно стопанство“, от 8б клас – „Интериорен дизайн“.  Наш специален гост, който подкрепя инициативата – това е преподавателят от Технически университет Варна – г-н Илиян Бойчев, който е възпитаник на нашата гимназия, завършил през 2009 година, с класен ръководител Веселина Добрева.
Инж. Илиян Бойчев, успешен млад човек в областта на компютърните системи и технологии,  прочете избрани откъси от Хайтови творби, със задачи на четенето: Каква е семантиката на заглавието? Какви са посланията на текста? Кои моменти са ги докоснали? Последва дискусия. Учениците не спестиха личните въпроси към инж. Бойчев: Как е стихнал дотук, какъв е пътят на професионалното му изграждане? Коя е първата книга, която е прочел? Кой е възпитал любовта към четенето у него? Какво мисли за съвременните автори, които променят оригиналите на творбите?
Последва разказа на нашия гост: Мечтата му е била да се занимава с интериорен дизайн, но не го приемат по тази специалност и затова се записва по второто си желание и завършва „Компютърни системи и технологии“. Интериорният дизайн сега е негово хоби, с което се занимава в свободното си време.
Въпросът, който учениците трябва да научат в живота, е  да четат! Четенето е полезно, за да се изградят като хора. Важно е да се усещат кога и как да използват устройствата в положителен смисъл. Препоръча да си изтеглят творби от електронния четец и да си ги четат.
Инж. Бойчев изрази становище, че не му допада как се „режат“ произведения от учебната програма. За преведените оригинални творби каза, че се прави, за да са по-близки до младите хора.  Той предпочита да ги чете в оригинал, по-полезно е.
Госпожа Шопова, заместник-директор, закри срещата с думите: „Не си губете времето, а четете!“ Тя връчи благодарствено писмо на госта на инициативата, инж. Бойчев, с пожелание пак да дойде при нас! А към учениците да си разменят или подарят любими книги, защото споделената книга е споделено знание.

 
 
 
 
 
 

Българинът, който докосна Луната
19.12.2019

На 16 декември 2019г. ПГГСД "Николай Хайтов" отбеляза 100 години от рождението на проф. Виденн Табаков (1919 - 2015) - именитият български учен с важен принос в космическата програма Аполо и успешното кацане на човека на Луната.
За изключителните си заслуги проф. Табаков е обявен за почетен професор на НАСА. Светът ще го запомни като един от световните експерти в областта на космическото инженерство.

 
 
 
 
 
 

Ден на толерантността
19.11.2019

На 16 ноември отбелязваме Международения ден на толерантността! Уважавайте и приемайте с разбиране многообразието от култури в нашия свят. Насърчавайте различните форми на самоизява, както и проява на личната индивидуалност!

 
 
         
 
 
 
 
 
 

С публикации в научно професионално списание
17.11.2019

В пети брой  на Националното издателство за образование и наука „Аз БУки“ – „Професионално образование“ е представена Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна. Девет доклада и разработки са посветени на годишнините, които отбелязваме и заемат достойно място в  списанието. Това са:
„Дуалното обучение – мираж или реалност, реалност и перспектива“ – с автори инж. Мария Георгиева, Надежда Илиева, Петя Йорданова  
 „Интерактивните методи в преподаването на предмети от философския цикъл“ от Мая Рогашка и Златомира Михайлова
„Тайнството на маските“ – урок върху комедията на Молиер „Тартюф“ с автор Донка Петрова
„Гората – очарованието на живота“  - инж. Елена Милчева, инж. Игнат Игнатов, Иринка Христова и Венетка Илиева
„Споделяне на десетгодишен опит и добри практики в работата с ученици със специални образователни потребности в ПГГСД“Николай Хайтов“ с автори инж. Мария Георгиева и д-р на психологическите науки Мая Рогашка
„Ролята на европейските проекти в повишаване привлекателността и качеството на професионалното образование“ от инж. Даниела Мантарова и Станислава Анастасова
„Извънкласните дейности – форма за приобщаване на всички ученици в училище“ на Живка Дойчева
„Балконът – моята градина“ с екип: арх. Деница Русева, Дарина Кирчева, Емилия Кожухарова, инж. Марина Борисова
„Програма „Еразъм+“ – стимул за учене през целия живот“ с автори инж. Даниела Мантарова и Станислава Анастасова
Споделянето на професионален опит е инвестиция за бъдещето в образованието! Благодарности към колегите, документирали своите ценни уроци и представили 95-годишното училище на такъв висок форум!

 
 
 
 
 
 

Тържествен педагогически съвет, посветен на 95-годишнината от създаването на гимназията и 100 години от рождението на патрона Николай Хайтов
14.11.2019

Тържествен педагогически съвет, посветен на 95-годишнината от създаването на гимназията и 100 години от рождението на патрона Николай Хайтов, се проведе на 5 ноември. Присъстваха  педагози и служители, които са работили и продължават да работят в гимназията.
От далечната година на създаването му  като столарско училище през 1924  до преименуването му с името на Николай Хайтов през 2004 година, до днес, то е свидетел на безброй  уроци, усмивки и сълзи, смели предизвикателства и разумни решения.
Поколения учители остават по нещо от себе си - опит, талант, сърце -  посвещават най-доброто  – своя професионализъм, на  учениците.
Училището е съхранило  всеотдайността и труда на поколения учители. Какво по-велико от това да проправиш път към познанието,  да насочиш, да помогнеш и да видиш плодовете на самоотвержения си труд, който всекидневно цели 95 години е полаган!
Уважаемите колеги в пенсионна възраст  присъстваха като наши скъпи гости на тържествения педагогически съвет, посветен на 95-годишнината от създаването на гимназията!  Те са положили основите на съвременното професионално образование, ние сме техни продължители – дуална форма на обучение, специалности, които имат място на пазара на труда.
Със своя богат житейски и професионален опит те са допринесли за обучението и възпитанието на много випуски ученици - част от тях продължават да учат във ВУЗ, други се реализират  по специалностите, които са придобили при нас.
Пример за нас - затова как трябва да се работи по специален  начин с различните поколения подрастващи и как да се адаптираме към промените в обществото. Оценяваме високо професионалния им труд и постигането на стойностно и качествено образование за нашите възпитаници.
В тяхно лице виждаме изявени професионалисти  в своята област, допринесли за издигане авторитета на професионалното образование в областта на Мебелното производство, горското стопанство и парковото строителство – присъщи само за нас!
Те получиха като подарък Алманах и сувенири.
С пожелания за здраве, благоденствие и много заслужени  спокойни  дни завърши съвета

 
 
         
 
 
 
 
 
 

Представяне на книгата "Орли от пламък ", автор Елена Хайтова
12.11.2019

Представяне на книгата "Орли от пламък", автор Елена Хайтова - дъщеря на Николай Хайтов, посветена на баща й и съпругът й Никола Гигов - орфеист.

 
 
         
 
 
 
 
 
 

Празник, който ще се помни дълго
11.11.2019

С тържествен празничен концерт отбелязахме 95-годишнината от създаването на гимназията и 100 години от рождението на бележития писател и  наш патрон Николай Хайтов.
Концертът събра в аулата на Икономически университет Варна поколения ученици, учители, хора, свързани с образованието и наши традиционни партньори от институции, организации и фирми, директори на училища, родители. Сред специалните ни гости бяха: г-жа Ефтимова, представител на Националния инспекторат на образованието, София, Председателят на  окръжен съд Варна г-н Марин Маринов, Директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“, г-жа Лилия Христова, Директорът на ОДК Варна
Във Варна пристигнаха специално за годишнините наследниците на патрона – Елена Хайтова, Здравец Хайтов и внучката Елица Гигова, които от сцената поздравиха присъстващите. Елена Хайтова с патос заяви:“Вие сте по-малкият брат на Николай Хайтов, защото си приличате. Единственото училище в България, което носи неговото име. Работите с един и същ материал, дървото. Няма разказ,книга на Хайтов, в които да не се споменава дървото.“ Архитект Здравец Хайтов изрази изключителна благодарност, своята и на Александър Хайтов, негов брат, че преди 15 години училището получава името на техния баща, за съвместните инициативи, които ще продължат и в бъдеще.
Директорът на гимназията, инж. Мария Георгиева, беше изненадана с изключително ценен подарък - златно сърце – символ на отдаването й към учебния процес и за утвърждаване авторитета на учебното заведение. Тя с вълнение отправи своите думи:“Аз се радвам, че нашият колектив се запази. Това е един от най-сплотените колективи, най-можещият колектив! Както виждате тук, в лицето на нашите водещи /Жана Йоргакиева, дванадесетокласничка  и  Костадин Ганков, възпитаник на гимназията/ - ето тези красиви, знаещи и можещи, успешни в живота млади хора – с тях сме горди! Поклон!“
Началото на празника беше поставено с юбилейната песен, специално написана от поетесата Станка Иванова, музика Теди Генев и аранжимент на Красимир Илиев, за нашето училище: „ Имало е, има, ще го има на света!“, поднесена на живо от известния композитор, текстописец и певец,  Теди Генев. Празничната програма беше съпътствана от изпълненията на гайдарска школа „Тракия“ с ръководител Никола Георгиев, вокална група „Щурчета“ с ръководител Антония Камбурова, драматизация на разказа „Дърво без корен“ от Антония Ганева, с ръководител Сия Папазова, фолклорен ансамбъл „Гергана“, с ръководител Свилен Христов, възпитаник на гимназията. Наградата „Ученик на годината“ получи Стефан Димитров от 12 а клас.
Благодарности към всички участници в празничната програма отправи директорът Мария Георгиева. Тя покани на сцената  г-жа Мая Рогашка и г-жа Донка Петрова, които написаха и реализираха сценария за празника, който ще се помни дълго. Благодарности заслужиха и г-жа Мариана Шишкова и г-жа Марина Борисова, които нарисуваха уникални пана с есенни мотиви, украса за сцената.

 
 
         
 
 
 
 
 
 

95 години от създаването на ПГГСД "Николай Хайтов"
11.11.2019

С необичайно шествие в централната част на град Варна ученици, учители и служители, бивши и настоящи, отбелязаха троен празник: 95 години от създаването на ПГГСД“Н. Хайтов“, 100 години от рождението на Николай Хайтов и 15 години откакто е патрон на гимназията.                                          
Шествието започна от площад „Независимост“, продължи покрай Фестивалния комплекс, през морската градина към Икономически университет, където се проведе празничният концерт.
Предвождано от духовия оркестър на Военноморските сили, това беше огромна чест за всички от професионалната гимназия. Знаменни групи, отличителни пана, ликът на Николай Хайтов бяха неразделна част от шествието. В град Варна ще ни помнят и с това събитие.

 
 
         
 
 
 
 
 
 

Откриване на изложба "100 години Хайтов"
11.11.2019

Откриването на изложбата „Родопският свят на Хайтов“ – една съвместна инициатива на община Варна и ПГГСД“Н. Хайтов“- постави началото на празничния ден.
Днес, 11 ноември 2019 година, е специален ден за нас. Намираме се в сърцето на морската столица – във фоайето на пленарната зала в община Варна. Тук атмосферата е различна от обичайната. Днес имаме удоволствието да се насладим на богатството  на родопския свят, пресъздаден чрез многообразието на багрите, четката и боите. Заслугата е на наследниците на великия писател Николай Хайтов. Картини, графики, пана с фотографии на дърворезби и рисунки изпълниха пространството. Авторите са използвали различни техники, за да пресъздадат любовта на Хайтов към българското.
Синът на твореца, архитект Здравец Хайтов,  е донесъл 18 постера върху  произведения на Николай Хайтов, участвали в конкурса към фондация „Памет“, нарисувани от студенти и ученици. Постерите ни запознават с герои и картини, незабравими за техните автори. Здравец благодари за съпричастието, че сме заедно по двойния повод.
Художничката от Пловдив, Елица Гигова,учител и докторант към Пловдивски университет, е внучка на ваятеля чрез слово и дъщеря на Елена Хайтова.  Аранжираните в изложбата картини са плод на нейния талант. Някои са нарисувани от нейни ученици. Те са посветени на 100-годишнината от рождението на Хайтов. Цветовете и багрите в картините създават една самобитна атмосфера. Ние им се любувахме с усещането, че в тези творения на изкуството на Елица Гигова са втъкани мислите и чувствата на нейния дядо.
В пленарна зала на община Варна бяха  изложени и творби на възпитаници на нашата  гимназия.
Участниците в изложбата поставиха началото на изявите ни за годишнините.
Изложбата на тема „Ропският свят на Хайтов“ гостува в град Варна до 18 ноември. Ние бяхме първите й  посетители.

 
 
         
 
 
 
 
 
 

Победа за ПГГСД "Николай Хайтов" над МГ "Д-р Петър Берон" с 5:2
5.11.2019

 
 
 
 
 
 

СТЕМ урок „Детската стая – какво и как“
31.10.2019

СТЕМ урок в ПГГСД “Николай Хайтов“ на тема „Детската стая – какво и как“. Участват ученици от десети клас, специалност „Реставрация на мебели и дограма“ и от единадесети клас – „Интериорен дизайн“. Ръководители са инж. Д. Мантарова, инж. В. Добрева и инж. М. Борисова.
Обстойна предварителна подготовка, екипна работа, проучени потребности на децата, проведени консултации с учители по психология, биология, ергономия и по общообразователни предмети. Всичко това беше обвързано умело с идеята да се постигне най-рационално и икономически изгодно обзавеждане на детска стая за различни възрастови групи.
За да отговаря детската стая на съвременните изисквания на детето, бъдещето е на трансформируемите мебели. Учениците  запознаха присъстващите с комбинирано легло, ергономичен и регулируем стол. Учениците представиха идеите си чрез многофункционален макет за детска стая и приложението му в различни етапи от израстването на детето.
Директорът инж. М. Георгиева  изрази удовлетворението си и поздрави участниците за професионалното справяне със задачите. Тенденцията е в бъдеще да има и други комбинирани уроци.

 
 
 
 
 
 

Победа за ПГГСД "Н. ХАЙТОВ" срещу ПГИ "И. БОГОРОВ" с 1 - 0
31.10.2019

 
 
 
 

Висока оценка в Шестата литературна конференция в София

На 15 октомври, 2019 година, в София, се проведе Шестата национална литературна конференция на тема „Хайтов и България“, по случай 100-годишнината от рождението на Николай Хайтов. Организирана от Синдиката на българските учители, БАН, Съюза на българските журналисти, УНСС, СО – район“Изгрев“. Мястото беше Народно читалище „Николай Хайтов - 1936“.
Форумът започна с официалното представяне на най-новата книга на Елена Хайтова „Орли от пламък“ – посветена на Николай Хайтов и Никола Гигов.

Целият ден, 16 октомври, премина в представяне на шестнадесет доклада, специално посветени на делото на Хайтов и необятната любов към България. Участваха представители на литературната мисъл, сред които професор дфн Стефка Петрова, проф. дсн Кирил Богданов, проф. дфн Искра Арсенова, проф. дфн Ивайло Христов, д-р Елена Алекова, поетеса, Елена Хайтова, писател и др.  Сред тях бяха и учителите по български език и литература от нашата гимназия Донка Петрова и Жасмина Жекова. Те представиха по оригинален начин доклада си „С Хайтов в душите и сърцата“ и получиха висока оценка от  представителите на науката и словото. Впечатлиха с колегиалната приемственост и всичко, което се прави в гимназията, за да се възпитава младото поколение в Хайтовски дух. Елена Хайтова, приятел на гимназията, увери присъстващите, че наистина в нашето училище се прави много, за да се продължат Хайтовите повели.
 
 
         
 
 
 
 
 
 

„Православните семейни ценности срещу новите дроги”
19.10.2019

Ученици от ПГГСД „Н. Хайтов” и представители на Ученическия съвет се включиха в образователно-информационна кампания под надслов „Православните семейни ценности срещу новите дроги”, организирана от сдружение "Отвори очи" със съдействието на Община Варна, Дирекция "Превенции" и Варненска и Великопреславска света митрополия. Събитието включваше разяснителна информация за видовете нови наркотици, тяхното разпространение и последиците от употребата им, както и прожекция на филмите „Неопиваема чаша” и „Началото е край”.

 
 
         
 
 
 
 
 
 

„Поход за свобода” – отбелязване на Деня за борба с трафика на хора
19.10.2019

Ученици от ПГГСД „Н. Хайтов” и представители на Ученическия съвет отбелязаха Европейския ден за борба с трафика на хора – 18 октомври, като се включиха в организирания "Поход за свобода". Инициативата се проведе едновременно в 50 държави по целия свят и в нея се включиха 18 български града. Основната й цел е борбата с трафика на хора, превенция на трудовата и сексуална експлоатация.

 
 
         
 
 
 
 
 
 

Откриване на учебната 2019 - 2020 година
16.09..2019г.

ppp