НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Достъп до обществена информация

 
     
 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна