НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Обучение в електронна среда

 
 
 
 

Заповед № РД-08-0453 от 20.10.2021г. на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна. График за провеждане на учебните занятия.