НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването


Заповед №1063 от 14.03.2020г. на Кмета на Община Варна


Заповед №1062 от 13.03.2020г. на Кмета на Община Варна


График за провеждане на учебни занятия за времето от 16.03.2020г.


Съобщение

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България се налагат следните мерки:
1. Класните ръководители да се свържат с учениците и да ги уведомят, че в срок до 15.03.2020г., всички ученици трябва да се включат в затворена facebook група на класа с готовност за дистанционно обучение.
2. Всички учители, ученици и служители да следят публикации в сайта на гимназията, във facebook групата на гимназията и електронната поща.


Съобщение

Преустановявят се учебните занятия на територията на община Варна за периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително, съгласно Заповед № 1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна
Заповед № РД-08-1592/12.03.2020г. на Директора
на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


Съобщение

Уведомявам всички ученици и учители, че учебните занятия в ПГГСД "Николай Хайтов" се възстановяват на 12.03.2020г. (четвъртък) от 8.00 часа.

инж. Мария Георгиева
Директор


Съобщение

Уведомявам всички ученици, че съгласно
заповед № РД-01-114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването до 11.03.2020г. (сряда) включително учебните занятия са преустановени, поради обявена грипна епидемия на територията на Република България.
Учебните занятия ще започнат на 12.03.2020г. (четвъртък) от 8.00 часа.
Заповед № РД-08-1553/5.03.2020г. на Директора
на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна

инж. Мария Георгиева
Директор


Съобщение

Уведомяваме родители и ученици от ПГГСД “Николай Хайтов” гр. Варна, че съгласно Заповед №РД-01-45/02.03.2020 г. на РЗИ - Варна са разпоредени противоепидемични мерки на територията на гр. Варна – преустановяване на учебно-възпитателния процес на територията на гр. Варна за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.включително.
Родителската среща насрочена за 5.03.2020г от 18.00 часа се отменя.

Заповед № РД-08-1509/2.03.2020г. на Директора
на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


Съобщение
Уведомявам родители и ученици от ПГГСД “Н. Хайтов” гр. Варна, че съгласно Протокол 02-1/04.02.2020г., подписан от д-р Дочка Симеонова Михайлова, директор на РЗИ Варна са разпоредени противоепидемични мерки на територията на Област Варна – преустановяване на учебно-възпитателния процес на територията на Област Варна за периода 06.02.2020г. до 07.02.2020г. включително.
Учениците следва да се явят на 10.02.2020г. (понеделник) в 8.00 ч. за провеждане на учебни занятия в сградата на ПГГСД “Н. Хайтов” гр. Варна.

инж. Мария Георгиева - Директор

Заповед № РД-08-1305/5.02.2020г.
на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


СЪОБЩЕНИЕ

Кандидатстване за стипендия
за II срок на учебната 2019-2020 година
виж: СЪОБЩЕНИЕ и УСЛОВИЯ


Съобщение
Уведомявам родители и ученици от ПГГСД “Н. Хайтов”
гр. Варна, че съгласно Заповед РД-03-2/27.01.2020г., подписана от д-р Дочка Симеонова Михайлова, директор на РЗИ Варна са разпоредени противоепидемични мерки на територията на Област Варна – преустановяване на учебно-възпитателния процес на територията на Област Варна за периода 28.01.2020г. до 05.02.2020г. включително.
Учениците следва да се явят на 06.02.2020г. /четвъртък/ в 8.00 ч. за провеждане на учебни занятия в сградата на ПГГСД “Н. Хайтов” гр. Варна.
инж. Мария Георгиева - Директор

Заповед № РД-08-1164/28.01.2020г.
на Директора на ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна


Списък на учебници,
за учебната 2019-2020 година на 8, 9, 10, 11 и 12 клас


 

ПРОГРАМА
95 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" ГР.ВАРНА
ПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА